พาวเวอร์แบงค์

เทคนิคการเดินทาง

ข้อควรรู้ ! พก Power bank ขึ้นเครื่องอย่างไรให้ถูกกฎ ต้องมีความจุเท่าไหร่ ?

เช็กด่วน พก Power bank อย่างไรให้ให้เกิดปัญหาตอนขึ้นเครื่องบิน แน่นอนว่า power bank คงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะการออกเดินทางท่องเที่ยวไกลๆ และที่สำคัญหากใครที่จะนำขึ้นเครื่องบิน จะต้องรู้กฎมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ อีกด้วย ไปดูกันว่านำ Power bank ขึ้นเครื่องอย่างไรให้ถูกกฎ และต้องมีความจุเท่าไหร่ ตามกฎมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ International Air Transport Association (IATA) ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินไว้ ดังนี้ สรุปอย่างง่ายๆ หากต้องการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน ห้ามโหลดไว้ใต้เครื่อง ให้พกติดตัวขึ้นเครื่องได้เลย ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 mAh ถือขึ้นกี่ก้อนก็ได้ แต่หากเกิน 20,000 แต่ไม่เกิน 32,000 mAh ถือขึ้น ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน หากความจุมากกว่า 32,000 mAh หรือไม่มีการระบุความจุกระแสไฟฟ้า ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี อย่างไรก็ตามหากผู้โดยสารมีความจำเป็นในการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่าที่ กพท.กำหนดขึ้นเครื่องบิน ควรสอบถามรายละเอียดและแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินที่ใช้บริการทราบล่วงหน้าในขณะที่ทำการ

Read More