Day: October 11, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวจอร์แดน ชม “นครเพตรา” มรดกโลกในหุบผา ร่องรอยอารยธรรมโบราณที่หาจากไหนไม่ได้ในโลก

นครเพตรา อารยธรรมโบราณแห่งจอร์แดน นครหินแกะสลักโบราณ ที่หายสาบสูญไปจากแผนที่มานานนับพันปี ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย ดึงดูดให้ผู้ที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของเมืองทะเลทรายเดินทางมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายในแต่ละปี นครเพตรา (Petra) มหานครศิลาที่หายสาบสูญไปนานกว่า 700 ปี ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา หรือหุบเขาโมเสส แรกเริ่มที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเอโดไมท์ตั้งแต่สมัย 1,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่กลุ่มชนที่สร้างเมืองเพตราขึ้นมาคือชาวนาบาเธียน (Nabataeans) ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนแต่เดิม ได้เริ่มลงหลักปักฐาน สร้างที่พักอาศัย และเริ่มสกัดหินผาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย แม้เมืองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้ง อยู่กลางทะเลทรายอันร้อนระอุ แต่กลับมีผู้คนมากมายเดินทางมาในเส้นทางนี้ จากนั้นมาเมืองเพตราจึงกลายเป็นตลาดซื้อสินค้าสำคัญที่สุดของโลกตะวันออก ไม่ว่าจะชาวอาหรับ หรือชาวกรีกล้วนลำเลียงสินค้าผ่านเส้นทางนี้ทั้งสิ้น หลังจากนั้นเพตราก็ถูกเข้ายึดครองโดยสับเปลี่ยนมือเรื่อยมา ทั้งจากโรมัน และอาหรับ จากนั้นก็ถูกทิ้งร้างเนื่องจากสมัยนั้นเริ่มมีเส้นทางการค้าที่เดินทางสะดวกกว่าเช่นอ่าวสุเอซ รวมถึงมีแผ่นดินไหวที่ทำลายระบบชลประทานของเมืองไป ผู้คนจึงพากันละทิ้งเมืองจนหมด หลังจากเมืองล่มสลาย ที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างอย่างยาวนาน และหายสาบสูญไปตามกาลเวลา กระทั่งนักสำรวจชาวสวิส โยฮันน์ ลุดวิก บวร์กฮาร์ท ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1812 ต่อมาองค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้นครเพตราเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ลึกเข้าไปในนครเพตรา ผ่านทางเดินแคบ (The Siq) และหน้าผาสูงชันเข้าไปประมาณ 1-2 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเพตรา หรือ Al […]

Read More