บทเพลงเก่าเล่าใหม่ ตกเป็นเพลงใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมชมชอบ

บทเพลงยอดนิยมมากหลายเพลง ย่อมเป็นบทเพลงที่ทุกคนชื่นชอบ เพราะความชื่นชม ผ่านบทเพลงใหม่ ๆ แต่ละบทเพลง จึงตกเป็นแรงผลักดัน ที่ทำให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือแม้กระทั่งบทเพลงเก่าคุณภาพ ที่ถูกนำมาเล่าใหม่ หากเป็นเพลงที่ดีจริง คนรุ่นใหม่ก็ยังคงให้ความชอบเหมือนกัน

 
เพลงใหม่
ถ้าเป็นบทเพลงใหม่ ๆ ที่ดูดี มีเสน่ห์ ย่อมเป็นผลงานเด่น ๆ ของศิลปิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพลง ที่ถูกมุ่งเสนอในรูปแบบที่นำสมัย ผ่านเนื้อร้องและทำนอง ที่ใช้ภาษาสุภาพ พร้อมทั้งมีความนำสมัยแบบตรงตัว ย่อมทำให้คนรุ่นใหม่ส่วนมาก  รู้สึกพึงพอใจและพากันไล่ตามรับฟังเพลงนี้กันมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่คนรุ่นเก่า ก็ยังคงให้ความหวัง กับบทเพลงใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสำหรับคนรุ่นใหม่โดยตรง ก็เพราะว่าถ้าหากทำออกมาได้ดี ผู้ที่เกาะติดรับฟังเพลงส่วนใหญ่ ย่อมรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสุข ที่มาพร้อมด้วยความเข้าใจ ภายในการสื่อความหมายต่าง ๆ ผ่านบทเพลง และท่วงทำนองของเพลง ถึงแม้ว่าในบางครั้ง เราอาจมองเห็นเส้นทางภายในการพัฒนาของบทเพลง ๆ หนึ่ง
 
แต่ถ้าว่าทางด้านผู้เขียนเพลง ก็ยังคงนึกถึงคุณภาพของเสียงเพลง ยิ่งเมื่อเรานำบทเพลงเก่า ๆ ออกมาตกแต่ง และบรรเลงใหม่ ให้ดูดี พร้อมทั้งมีความนำสมัย จนกลายเป็นบทเพลงใหม่ที่ดูดียิ่งขึ้น เพื่อคนรุ่นใหม่สนใจ และได้รับความนิยมในภายหลัง ก็ยังอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้บทเพลงเก่า ๆ ที่มีคุณค่าเพลง เธอเก่งเพื่อคนรุ่นเก่า ให้กลับเป็นมามีคุณค่าสำหรับคนสมัยใหม่ ๆ ด้วย

Related Posts


Comments are closed.